PRIVACYBELEID                   Wilt u onze Algemene Voorwaarden eerst lezen klik dan hiernaast             

Aangepast aan de wetgeving Wet AVG 25 mei 2018

Juridische Pagina GreenAdd Lease

www.greenaddlease.nl is een leasemaatschappij en webwinkel.
100 % eigendom van Buxxo Cycle Group Benelux  vof  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam in Nederland. onder nummer  71660291 Gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam. Voor vragen in Nederland kunt u contact opnemen via de mail :
info@greenaddlease.nl

PRIVACY VERKLARING

www.greenaddlease.nl webwinkel , gevestigd in Rotterdam kantoorhoudende Corkstraat 46 3047AC  Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

iNVENTARISATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
GreenAdd Lease(maatschappij) en  webwinkel,  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profielformulier op deze website in te vullen, in correspondentie via mail info@greenaddlease.nl
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

PRIVACY POLICY

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail: info@greenaddlease.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

DOELBINDING

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Greenadd lease(maatschappij) en webwinkel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
GreenAdd Lease (maatschappij) en webwinkel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GreenAdd Lease) tussen zit. GreenAdd Lease gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
(op aanvraag worden deze verstrekt).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GreenAdd Lease (maatschappij) en webwinkel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de bestelling(en) te verwerken en zo lang nodig te bewaren in verband met garantie en belastingdienst(en).

VERWERKERSOVEREENKOMST

GreenAdd Lease(maatschappij) en webwinkel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GreenAdd Lease(maatschappij) en webwinkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als voorbeeld geven wij uw adresgegevens door aan de leverancier, wier  uw artikel/product  naar u op zal sturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GreenAdd Lease(maatschappij) en webwinkel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GreenAdd Lease en webwinkel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Via ons cookiebeleid waarmee u eerst akkoord
dient te gaan alvorens de website verder te kunnen bezoeken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Lees hier meer over ons coocky beleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buxxo Bikes fabriek en webwinkel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@greenaddlease.nl

.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

GreenAdd Lease(maatschappij) en webwinkel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

TOEGANGSBEVEILIGING
GreenAdd Lease(maatschappij) en webwinkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@greenaddlease.nl

SOFTWARE
GreenAdd Lease(maatschappij) en webwinkel neemt de beveiliging van de software serieus en de software is beveiligd tegen hacken en ongewilde virussen door de laatste  versie van NORTON ANTI VIRUS 2019.